کد خبر : 117

جلسه شوراها و دهیاران روستاهای شهرستان منوجان با نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی استان کرمان و فرماندار منوجان برگزار شد.

نودژنیوز: صبح سه شنبه، مورخ ٩ فروردین ١۴٠١، جلسه منصور شکرالهی نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس شورای اسلامی، جمشید سراجی سرپرست فرمانداری، ۶۳امام جمعه محترم منوجان و جمعی از مسئولین با دهیاران و شوراهای روستاهای شهرستان منوجان برگزار گردید.

سراجی سرپرست فرمانداری منوجان در جلسه با شوراهای روستاها و دهیاران گفت: دهیاران باهمکاری مسئولان ومدیران دستگاههای اجرایی مشکلات روستاها را احصا و با اولویت بندی آنها سعی دررفع مشکلات را دراسرع وقت دردستور کار خود قرار دهند.

وی همچنین خاطر نشان کرد تعامل خوب شوراها ودهیاران سبب خواهد که بودجه های عمرانی در روستاها به نحو احسن مدیریت وهزینه شود که رضایت اهالی روستاها را به دنبال داشته باشد.

سرپرست فرمانداری منوجان همچنین تصریح کرد برای جلوگیری وکاهش جرم و سرقت در روستاها،دهیاران با همکاری شورای انتظامی بخش و همراهی بخشداران ،دوربین های پایش تصویری را درمکان های مناسب جانمایی ونصب کنند.

نماینده عالی دولت تاکید کرد برای کنترل بیماری کرونا ،با تشکیل گروهی متشکل ازدهیاری،بسیج ،شورا وبهورز ،بیماری کرونا را رصد واقدامات لازم راجهت اجرای پروتکل های بهداشتی درروستا انجام دهند وگزارشات خودرا به فرمانداری ارائه دهند.

گفتنی است، این نشست با حضور منصور شکرالهی نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس شورای اسلامی، سراجی فرماندار منوجان، امام جمعه محترم و جمعی از مسئولین شهرستان منوجان با شوراهای روستاها و دهیاران شهرستان منوجان مورخ ٩ فروردین ١۴٠١، برگزار شد.

در این جلسه دهیاران و شوراها مسائل و مشکلات روستاها را بیان نمودند و در ادامه مسئولین شهرستان گزارشی از اقدامات درحال انجام و پیگیری های به عمل آمده را نیز شرح دادند.

سپس منصور شکرالهی نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس شورای اسلامی طی گزارشی پیگیری ها و اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف مثل آب، برق، راه ها، زمین ها و امکانات ورزشی و… را نیز ارائه نمود.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان منوجان

Likes(0)Dislikes(0)