کد خبر : 276

یکم‌ فروردین ۱۳۴۶، در روستای بجگان از توابع شهرستان‌ منوجان زاده شد. پدرش ‌حسن (فوت ‌۱۳۶۶) و مادرش خانی نام ‌داشت.

نودژنیوز:یکم‌ فروردین ۱۳۴۶، در روستای بجگان از توابع شهرستان‌ منوجان زاده شد. پدرش ‌حسن (فوت ‌۱۳۶۶) و مادرش خانی نام ‌داشت. خواندن و نوشتن ‌را می‌دانست. به‌عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست‌ و ‌نهم فروردین ۱۳۶۷، در فاو عراق به شهادت رسید. مزار وی در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

 

 

Likes(0)Dislikes(0)