کد خبر : 353

جلسه هم اندیشی کارشناسان شرکت توزیع برق جنوب کرمان با نمایندگان سایرادارات مربوطه درمحل شهرداری شهر نودژ جهت احداث پست فوق توزیع ۱۳۲کیلووات شهرنودژ برگزارشد.

نودژنیوز:با حضور فرماندار منوجان جلسه هم اندیشی کارشناسان شرکت توزیع برق جنوب کرمان با نمایندگان سایرادارات مربوطه درمحل شهرداری شهر نودژ جهت احداث پست فوق توزیع ۱۳۲کیلووات شهرنودژ برگزارشد.

سپس اعضای جلسه جهت هماهنگی های بیشتر واخذ مجوزات لازم ،ازمحل زمین مورد نظر پروژه بازدید بعمل آوردند .شهرداری و شورای اسلامی شهر نودژ

 

 

Likes(0)Dislikes(0)