کد خبر : 387

صبح امروز، نشست کمیته برگزاری نمایشگاه بهاره در شهرستان منوجان با حضور سراجی سرپرست فرمانداری، مسئول برگزاری نمایشگاه و اعضاء این کمیته در محل دفتر فرماندار برگزار شد.

نودژنیوز:صبح امروز، نشست کمیته برگزاری نمایشگاه بهاره در شهرستان منوجان با حضور سراجی سرپرست فرمانداری، مسئول برگزاری نمایشگاه و اعضاء این کمیته در محل دفتر فرماندار برگزار شد.

در این جلسه برنامه ریزی پیرامون برگزاری نمایشگاه در شهرستان منوجان صورت پذیرفت.

١۴ فروردین ١۴٠١

🔹روابط عمومی فرمانداری شهرستان منوجان

Likes(0)Dislikes(0)