کد خبر : 359

حضور فرماندار مسائل و مشکلات آب شرب شهر نودژ مورد بررسی قرار گرفت.

نودژنیوز:با حضور فرماندار ، مسئولین آبفا شهرستان ،بخش آسمینون و شهرنودژ، بخشدار آسمینون،شهردار نودژ و اعضای شورای اسلامی شهر نودژ مسائل و مشکلات حوزه آب شرب مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مسئولین ذیربط نسبت به حل مسائل و مشکلات اقدام لازم را انجام دهند.

شهرداری و شورای اسلامی شهر نودژ

Likes(0)Dislikes(0)