کد خبر : 401

در جلسه شورای ورزش که به دعوت بخشدار محترم بخش در بخشداری برگزار گردید.

نودژنیوز:اقای ستوان مدیر ورزش وجوانان شهرستان جام پرچم را نقطه مفیدی نسبت به جذب لباس ورزشی دانستند چرا که آقای وزیر محترم ورزش قول مساعد داده اند که به تمام تیم های شرکت کننده در جام فوق لباس ورزشی اهدا می گردد.
فلذا یاد آور می شود
که مهلت اندکی برای نام نویسی وجود دارد.
اخرین مهلت ۱۴۰۱/۰۱/۲۵
می باشد .
ضمناً برای شرکت در این مسابقات که تا مرحله کشوری هم امکان پشرفت دارند می توانند با مراجعه به بخشداری و دهیاری ها نام نویسی کنند .
آقای ستوان همچنان افزودند تمام تلاش خود را برای پویا کردن ورزش شهر نودژ انجام خواهند داد .
خبرنگار تریبون جنوب

Likes(0)Dislikes(0)