کد خبر : 533

شرکت معدنی کرومیت آسمینون ،علت تعطیلی کنونی معدن را برخلاف مصوبات سال گذشته وجلسات هفته گذشته ،عدم تمکین کارگران نسبت به امضای قرارداد اعلام کرده است و برخلاف مصوبات ابلاغی در شورای کارگری ،خواستار کاهش زمان قرارداد معدنکاران ازیکسال به شش ماه بوده است ، که اعتراض کارگران نسبت به عدم امضای قراردادشش ماهه، منجربه تعطیلی این واحدتولیدی شده است.

نودژنیوز:درپی تعطیلی مجدد شرکت معدنی کرومیت آسمینون و مشکلاتی که برای معدنکاران این واحد تولیدی بوجود آمده است .پهلوانی خبرنگار نشریه شهسواران طی تماس های جداگانه با مدیرکل صنعت ،معدن وتجارت جنوب کرمان و فرماندار منوجان به بررسی این موضوع پرداخته است .

مهندس مروجی دراین رابطه به خبرنگار شهسواران جنوب گفت:قبل از اینکه معدن کرومیت آسمینون اقدام به تعطیلی این واحد تولیدی کند،در دوهفته گذشته چندین جلسه شورای کارگری دراستان باحضور استاندار ومعاون وی و نماینده شرکت معدن کرومیت آسمینون پیرامون مشکلات این معدن و قرار داد کارگران گرفته شد.

که پس از بحث وگفت گو مقررشد ،قرارداد معدنکاران طبق روال قبلی تمدید شود و مصوبات جلسات نیز به نماینده شرکت ابلاغ شد.

اما متاسفانه طی روزهای گذشته مسئولین معدن برخلاف تصمیمات ابلاغ شده درجلسه شورای کارگری استان ، اقدام به تعطیلی این واحد تولیدی کردند.

وی همچنین تصریح کرد،معدن کرومیت آسمینون ازلحاظ فنی واداری هیچ گونه مشکلی ندارد وسازمان صنعت ،معدن وتجارت جنوب کرمان با توجه به مشکلاتی که در فروردین سال گذشته این واحد تولیدی پیرامون کمبود سیمان وسایرمسائل داشت باهمکاری مسئولین استانی وشهرستانی آنها را برای رونق تولید و رفع مشکلات بوجودآمده برای جامعه کارگری انجام داده است .

و شرکت معدنی کرومیت آسمینون ،علت تعطیلی کنونی معدن را برخلاف مصوبات سال گذشته وجلسات هفته گذشته ،عدم تمکین کارگران نسبت به امضای قرارداد اعلام کرده است و برخلاف مصوبات ابلاغی در شورای کارگری ،خواستار کاهش زمان قرارداد معدنکاران ازیکسال به شش ماه بوده است ، که اعتراض کارگران نسبت به عدم امضای قراردادشش ماهه، منجربه تعطیلی این واحدتولیدی شده است.

وی درپایان ابراز داشت همه اطلاعات و مسائل معدن را دراختیار مسئولین استانی وشهرستانی قرار داده شده است واین سازمان نیز برای رفع مشکل بوجود آمده ،آمادگی لازم را برای هرگونه همکاری دارد.

سراجی؛فرماندار منوجان که در زمان تهیه این گزارش نیز درجلسه رفع مشکلات معدنکاران و شرکت معدن آسمینون بود ،بیان کرد شرکت معدنی کرومیت آسمینون برخلاف مصوبات قبلی ، با تقلیل قرارداد معدنکاران از یکسال به شش ماه واعتراض معدنکاران نسبت به این اقدام شرکت ، این واحد تولیدی را تعطیل کرده است.

فرماندار منوجان هرگونه تصمیم پیرامون رفع مشکلات بوجودآمده را به جلسه پیش رو در هفته آینده درشورای کارگری استان موکول کرد.

Likes(0)Dislikes(0)