کد خبر : 530

صبح امروز ۴ خرداد ماه، جلسه کمیسیون کارگری شهرستان منوجان با حضور فرماندار شهرستان منوجان و اعضاء شورای کارگری معدن آسمینون برگزار گردید.

نودژنیوز:صبح امروز ۴ خرداد ماه، جلسه کمیسیون کارگری شهرستان منوجان با حضور فرماندار شهرستان منوجان و اعضاء شورای کارگری معدن آسمینون ،سرهنگ نوری فرمانده نیروی انتظامی و حیدری رئیس اداره کار در محل دفتر فرماندار شهرستان منوجان پیرامون مسائل و مشکلات کارگران معدن آسمینون منوجان برگزار گردید.

 

Likes(0)Dislikes(0)