کد خبر : 550

بهسازی و رنگ آمیزی المان میدان امام حسین (ع)توسط شهرداری نودژ انجام شد.

نودژنیوز:بهسازی و رنگ آمیزی المان میدان امام حسین (ع)توسط شهرداری نودژ انجام شد.

Likes(0)Dislikes(0)