کد خبر : 546

بهسازی و رنگ آمیزی میله های پرچم میدان امام حسین (ع) توسط شهرداری نودژ انجام شد.

نودژنیوز:بهسازی و رنگ آمیزی میله های پرچم میدان امام حسین (ع) توسط شهرداری نودژ انجام شد.

Likes(0)Dislikes(0)