کد خبر : 589

سنگ پروژه بولوار امام خمینی (ره) روبروی شهرداری نودژ تهیه شد.

نودژنیوز: سنگ پروژه بولوار امام خمینی (ره) روبروی شهرداری نودژ تهیه شد.

Likes(0)Dislikes(0)