کد خبر : 677

آغاز پروژه سنگ بولوار امام خمینی(ره) شهر نودژ توسط شهرداری نودژ در حال اجرا میباشد.

نودژنیوز :آغاز پروژه سنگ بولوار امام خمینی(ره) شهر نودژ توسط شهرداری نودژ در حال اجرا میباشد.

Likes(0)Dislikes(0)