کد خبر : 661

جدول گذاری و سنگ فرش جاده سلامت توسط شهرداری نودژ در حال انجام میباشد.

نودژنیوز:جدول گذاری و سنگ فرش جاده سلامت توسط شهرداری نودژ در حال انجام میباشد.

Likes(0)Dislikes(0)