کد خبر : 687

مدت استفاده از این بسته دائمی است، البته بسته‌ها چهار ماهه بوده، اما به صورت دائمی هر چهار ماه یکبار برقرار می شود و می‌توانند از آن استفاده کنند.

نودژنیوز: هموطنانی که مشمول هستند می‌توانند به درگاه ملی خدمات هوشمند به آدرس my.gov.ir مراجعه کنند که آنجا شماره تلفنی را ثبت می‌کنند و بر روی همان شماره تلفن، حال از هر اپراتوری باشد، یک بسته اینترنت رایگان را برایشان فعال خواهد شد

مدت استفاده از این بسته دائمی است، البته بسته‌ها چهار ماهه بوده، اما به صورت دائمی هر چهار ماه یکبار برقرار می شود و می‌توانند از آن استفاده کنند.

این بسته برای سه دهک درآمدی پایین است که معمولا کسانی هستند که یارانه ۴۰۰ هزار تومانی دریافت می کنند و با مراجعه به این سامانه می توانند چک کرده و این بسته را برای خود فعال کنند.

Likes(0)Dislikes(0)