کد خبر : 681

دیدار طرفین در خصوص مسائل مرتبط با حوزه آب و فاضلاب ، مدیریت شهری ،مدیریت مصرف آب در بخش فضای سبز و اجرای عملیات توسعه و اصلاح شبکه آب که به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

نودژنیوز :در این دیدار طرفین در خصوص مسائل مرتبط با حوزه آب و فاضلاب ، مدیریت شهری ،مدیریت مصرف آب در بخش فضای سبز و اجرای عملیات توسعه و اصلاح شبکه آب که به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد به گفتگو پرداختند.

 

Likes(0)Dislikes(0)