کد خبر : 665

شن ریزی و تسطیح پیاده رو مسیر برگشت بولوار فرهنگ شهر نودژ توسط شهرداری نودژ در حال اجرا میباشد.

نودژنیوز: شن ریزی و تسطیح پیاده رو مسیر برگشت بولوار فرهنگ شهر نودژ توسط شهرداری نودژ در حال اجرا میباشد.

 

 

Likes(0)Dislikes(0)