کد خبر : 636

عملیات تسطیح و زیر سازی خیابان سیدالشهداء توسط شهرداری نودژ در حال انجام میباشد.

نودژنیوز:عملیات تسطیح و زیر سازی خیابان سیدالشهداء توسط شهرداری نودژ در حال انجام میباشد.

Likes(0)Dislikes(0)