کد خبر : 647

عملیات تسطیح و زیر سازی خیابان شهید سلیمانی۷ توسط شهرداری نودژ در حال انجام میباشد.

نودژنیوز:عملیات تسطیح و زیر سازی خیابان شهید سلیمانی۷ توسط شهرداری نودژ در حال انجام میباشد.

Likes(0)Dislikes(0)