کد خبر : 643

پروژه روشنایی بلوار امام خمینی(ره) توسط شهرداری نودژ در حال انجام میباشد.

نودژنیوز:پروژه روشنایی بلوار امام خمینی(ره) توسط شهرداری نودژ در حال انجام میباشد.

Likes(0)Dislikes(0)