کد خبر : 710

مهندس سراجی باحضور در سمینار شهرداران به مناسبت روز شهرداری ها در ماهان اهم دغدغه های خود را حول محور توسعه متوازن در شهر نودژ تشریح کرد.

نودژ نیوز:شهردار نودژ با اشاره به توصیف شهردار نودژ به بصره جنوب گفت: در تلاش هستیم باتوجه به اینکه شهر نودژ از شهرهای قدیمی ومرکز ظهور علما بوده را در خور شأن این منطقه بسازیم .مهندس ســراجی تصریح کرد: بحمدالله با همت شوراهای شهر اتحاد خوبی برای توسعه همه جانبه شهر صورت گرفته که با خردجمعی حکمروایی خوب شهری رادر منطقه کلید زده ایم.

وی ســمینار شــهرداران را موجب تبادل اندیشه برشــمرد وگفت: از دیدگاه های شهرداران اســتان در راستای ساختن شهری با الگوهای بومی استفاده کردیم که
انشاالله تمام همت خود را برای توسعه شهر نودژ بکار خواهیم گرفت.

سراجی گفت: توسعه شهری نیازمند فعالیت های جهادی می باشد و این مهم تنها با همدلی، همراهی و تلاش بی وقفه و در راستای منافع جمعی شهروندان امکان پذیر می باشد.یکی از مباحث مهم پیرامون مسائل شهری، مفهوم توسعه پایدار شهری است که توسعه ای مبتنی بر نیازهای واقعی و تصمیم گیری های عقلانی، با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی محسوب می شود.

وی افــزود: پایداری شــهری که با معیارهایی نظیر عدالت اجتماعی، مشــارکت شــهروندی و همبســتگی اجتماعی، افزایش کارآمدی نهادهای اجتماعی، ارتقاء فرهنگ شــهروندی و کارآمدی سیاستها و برنامه های سیاست گذاری در حوزه کلان شهری و بهینه سازی مناسبات مدنی قوام مییابد، آرمانی برای کیفیت پویایی زندگی شهری و سبک جدید زیستن است.

Likes(0)Dislikes(0)