کد خبر : 786

مبدأ پیاده رویی حسینیه ی اباصالح المهدی (عج) لاریان و مقصد مرقد مطهر بی بی طیبه نودژ میباشد.

نودژنیوز:مبدأ پیاده رویی حسینیه ی اباصالح المهدی (عج) لاریان و مقصد مرقد مطهر بی بی طیبه نودژ میباشد.

Likes(0)Dislikes(0)