کد خبر : 806

حسن طاهری بخشدارآسمینون در حاشیه ی پیاده روی خانوادگی درروستای بجگان از حمایت ویژه به بخش ورزش در آسمینون خبردادوافزود: آمادگی میزبانی همایشهای ورزشی در روستاها رابه کمک دهیاران داریم والحمدلله تعامل خوبی با دهیاران وشوراهای روستاها برقراراست.

نودژ نیوز:سیدحسینی معاون محترم سیاسی فرماندارمنوجان هم درحاشیه ی این همایش تصریح کرد:برگزاری همایشهای خانوادگی درکاهش آسیبهای اجتماعی نتقش بسزایی دارد.
دهیاری بجگان وشهرک امام حسین (ع) دربرگزاری این همایش بامحوریت شورای جهادی روستا ابراهیم بهاری سنگ تمام گذاشتندو اداره ورزش وجوانان منوجان وهیات ورزشهای همگانی را برای سومین بار دراین روستا یاری کردند.

Likes(0)Dislikes(0)