• شهید فریدون خودستان از شهدای نودژ

  هفدهم ‌مرداد ۱۳۴۵، در روستای ‌نودژ از توابع ‌شهرستان منوجان به ‌دنیا آمد. پدرش ‌احمد، کشاورز بود و مادرش مریم نام داشت. در حد ابتدایی درس ‌خواند. سال ‌۱۳۶۶...

 • شهید عبدالرضا رازمند از شهدای نودژ

  شهیدعبدالرضا رازمند در روستای ‌بجگان از توابع ‌شهرستان کهنوج چشم به جهان گشود. پدرش‌ مراد، کشاورز بود و مادرش نبات نام داشت.

 • شهید برکت میرشکاری از شهدای نودژ

  شهید برکت میرشکاری فرزندسیاه اهل وساکن بجگان در سال ۶۱از طرف بسیج و سپاه پا سداران انقلاب اسلامی از بجگان اعزام شدیم شهید میر شکاری بنده را د پا...

 • شهید محمد جاودان از شهدای نودژ

  شهید محمد جاودان در روستای کندر از توابع شهرستان منوجان چشم به جهان گشود. پدرش جعفر، کشاورز بود و مادرش رقیه نام ‌داشت.

 • شهید معین الدین ظهیری از شهدای کهنوج

  شهید معظم معین الدین ظهیری شانزدهم شهریور ۱۳۴۸در روستای نودژمنوجان از توابع شهرستان کهنوج چشم به جهان گشود

 • شهید حسین خدمتکاری از شهدای نودژ

  یکم‌ فروردین ۱۳۴۶، در روستای بجگان از توابع شهرستان‌ منوجان زاده شد. پدرش ‌حسن (فوت ‌۱۳۶۶) و مادرش خانی نام ‌داشت.

 • شهید محمد صالحی نودژ از شهدای نودژ

  شهید معظم محمد صالحی شانزدهم دی ۱۳۴۸در روستای نودژمنوجاناز توابع  شهرستان کهنوج چشم به جهان گشود

 • منوجان قطب اقتصادی کشاورزی

  شهرستان منوجان دارای دو اقلیم متفاوت است به طوری که تابستان، دما در برخی مناطق این شهرستان به بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد می‌رسد و در مناطقی مانند: گشمیران...

 • نودژ

  نودِژ، مرکز بخش آسمینون و شهری از توابع این بخش در شهرستان منوجان استان کرمان ایران است